Στατιστικές αναλύσεις με SPSS (μέρος 1ο)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περισσότερα πανεπιστήμια της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, για τις πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες απαιτούνται στατιστικές αναλύσεις με SPSS, η ομάδα του εκπαιδευτικού κέντρου EasyPtyxiakes, αποφάσισε να προχωρήσει στη σύνταξη και δημοσίευση άρθρων σχετικά με το θέμα αυτό.

Στο πρώτο αυτό άρθρο, θα παρουσιάσουμε τρόπους σύνταξης ερωτηματολογίου για ποσοτικές στατιστικές αναλύσεις με SPSS.

1ο βήμα: Προσδιορισμός θέματος

2ο βήμα: Αναζήτηση και μελέτη προηγούμενων ερευνών που είναι σχετικές με το θέμα σας. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει μέσω της πρόσβασης στις πιο γνωστές βάσεις δεδομένων (EMERALD, JSTOR, EBESCO, PUBMED, SCOPUS κλπ.). Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε αντίστοιχο άρθρο της ομάδας μας εδώ.

3ο βήμα: Προσδιορίστε τον ερευνητικό σκοπό, τους επιμέρους στόχους της έρευνας, αλλά και τις ερευνητικές υποθέσεις που θα ελέγξετε με το πρόγραμμα SPSS

4ο βήμα: Προχωρήστε στη σύνταξη του ερωτηματολογίου

Έχετε δύο επιλογές:

 1. Ερωτηματολόγιο βασισμένο σε ήδη υπάρχουσες κλίμακες (scales) οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί από άλλους ερευνητές, παρουσιάζοντας υψηλή αξιοπιστία
 2. Αυτοσχεδιασμός με βάση τις προηγούμενες ερευνητικές μελέτες

Στην πρώτη περίπτωση (έτοιμες κλίμακες), το σημαντικότερο βήμα είναι να έχετε μελετήσει καλά τη βιβλιογραφία γύρω από το δικό σας θέμα. Τα ερωτηματολόγια – κλίμακες αποτελούν εργαλεία με υψηλή αξιοπιστία. Παραδείγματα τέτοιων ερωτηματολογίων είναι:

 • Μέτρηση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης με την κλίμακα Maslach Burnout Inventory (MBI)
 • Μέτρηση του Εργασιακού Στρες με την κλίμακα Health Professions Stress Inventory (HPSI)
 • Μέτρηση της Εργασιακής Απόδοσης με την κλίμακα Performance Rating Index (PRI)
 • Μέτρηση της κατάθλιψης με την κλίμακα Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)

Σε επόμενα άρθρα θα σας δώσουμε ολοκληρωμένη λίστα με τις πιο γνωστές κλίμακες σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και links για αυτές.

Στην δεύτερη περίπτωση (αυτοσχδειασμός), η διαδικασία αλλάζει και δυσκολεύει, αλλά ταυτόχρονα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον ερευνητή. Οι ερωτήσεις αναπτύσσονται από την αρχή και μπορεί να είναι κλειστές (με συγκεκριμένες απαντήσεις) ή και ανοιχτές (ο ερωτώμενος εκφράζει ανοιχτά την άποψή του). Τα σημεία που πρέπει να προσέξετε είναι:

 • Να μην αρχίζει το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις που θα απαιτούν ιδιαίτερη σκέψη ή θα θίγονται λεπτά και προσωπικά ζητήματα
 • Να αποφεύγονται ερωτήσεις που παρακινούν και οδηγούν τα άτομα σε θετικές απαντήσεις
 • Να αποφεύγονται ερωτήσεις οι οποίες περιέχουν λέξεις με συγκινησιακό περιεχόμενο
 • Να αποφεύγονται ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ασαφή
 • Να αποφεύγονται ερωτήσεις που είναι πολύ μεγάλες και κουράζουν
 • Να σκορπίζονται οι ερωτήσεις που πιθανόν να επηρεάζουν η μία την άλλη
 • Να χρησιμοποιούνται ξεκάθαροι και εύκολα αντιληπτοί όροι

Η δοκιμή του ερωτηματολογίου σε δείγμα 8-10 ατόμων, είναι απολύτως αναγκαία. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι το ερωτηματολόγιο στις περισσότερες περιπτώσεις θα συμπληρωθεί από άτομα με διαφορετικό μορφωτικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Συνεπώς θα πρέπει να είναι φιλικό για όλους. Τέλος, οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συνάφεια με τον ερευνητικό σκοπό και τα αντίστοιχα ερωτήματα και υποθέσεις που έχετε ορίσει για την έρευνά σας.

Για οποιαδήποτε βοήθεια, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην ειδική ομάδα για στατιστικές αναλύσεις με SPSS του εκπαιδευτικού κέντρου EasyPtyxiaks. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε την όποια ερώτησή σας, αλλά και να υποστηρίξουμε πλήρως τη στατιστική σας ανάλυση. Για επικοινωνία πατήστε εδώ.

Για περισσότερα άρθρα και πληροφορίες επισκεφτείτε το blog μας εδώ 

Η Συγγραφική Ομάδα του EasyPtyxiakes