Θεωρίες παρακίνησης

Τι είναι η “παρακίνηση” και ποια η σημασία της στη καθημερινότητα μας, αλλά και στον εργασιακό χώρο. Δείτε την αναλυτική παρουσίαση με θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα στο Youtube κανάλι μας.