Επιμέλεια κειμένου

Το κέντρο Easyptyxiakes αναλαμβάνει την επιμέλεια για πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και άλλα κείμενα στα Ελληνικά και Αγγλικά
Η επιμέλεια των κειμένων πραγματοποιείται από έμπειρους επιστήμονες/ ειδικούς, η επιλογή των οποίων γίνεται σύμφωνα με τον τομέα ειδίκευσής τους.

Κατά την επιμέλεια του κειμένου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα εξής:

  • Γραμματικός έλεγχος
  • Συντακτικός έλεγχος .
  • Ορθογραφικός έλεγχος
  • Ακρίβεια στην χρήση της ορολογίας
  • Μορφοποίηση κειμένου
  • Σεβασμός στην αρχική δομή του κειμένου