Δακτυλογραφήσεις

Δακτυλογραφούμε:

  • Πτυχιακές εργασίες, Διπλωματικές εργασίες, Μεταπτυχιακές εργασίες και Διατριβές 
  • Επιστημονικές εργασίες προς δημοσίευση σε Ελληνικά ή ξενόγλωσσα περιοδικά
  • Βιογραφικά σημειώματα 
  • Υλικό για Συνέδρια 
  • Βιβλία 
  • Χειρόγραφα 
  • Τεχνικά έργα 
  • Εκθέσεις
  • Παρουσιάσεις Power Point κλπ.

Κατά τη δακτυλογράφηση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη γλωσσική αρτιότητα, ενώ η τελική μορφή του κειμένου αντιστοιχεί απόλυτα στις δικές σας απαιτήσεις (παραγραφοποίηση, γραμματοσειρά κλπ.).

Για άμεση επικοινωνία και κοστολόγηση πατήστε εδώ