Γιατί εμάς;

Επειδή «οι πολλές υποσχέσεις μειώνουν την εμπιστοσύνη» Οράτιος (65-8 π.Χ.), το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes εξασφαλίζει την επιτυχία σας προσφέροντας:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Για να έχουν νόημα τα επιμέρους στοιχεία, πρέπει να υπάρχουν ολότητες»
Πλάτωνας

Αναγνωρίζοντας ότι μια δουλειά αποτελείται από πολλά επιμέρους στοιχεία, διαμορφώνουμε κάθε φορά ειδική εκπαιδευτική – ερευνητική ομάδα έτσι ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και διατριβών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ

«Ένα μεγάλο έργο διακρίνεται για την ιδιομορφία του. Ξεχωρίζει δηλαδή στο μέτρο που ο δημιουργός του αρνείται να μιμηθεί μια μορφή ή να συνθηκολογήσει με την ομοιομορφία»
Theodore Adorno (1903-1969)

Στόχος μας είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διατριβών και στατιστικών αναλύσεων να είναι πάντα πρωτότυπες, στοιχείο που συμβάλλει στη δική σας επιτυχία.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

«Δεν θα σταματήσουμε να εξερευνούμε. Και το τέλος της εξερεύνησής μας θα είναι όταν θα φτάσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε και θα ανακαλύψουμε το μέρος για πρώτη φορά».
T. S. Eliot (1888-1965)

Κατέχουμε μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα της έρευνας είτε πρόκειται για βιβλιογραφική είτε για πρωτογενής (ποσοτική στατιστική ανάλυση / ποιοτική στατιστική ανάλυση), κατανοώντας απόλυτα τη σημαντικότητα της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων κατά την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και διατριβών.