Επιστημονικά Αντικείμενα

Αναγνωρίζοντας ότι στη σημερινή εποχή η ακαδημαϊκή πορεία έχει πολλές απαιτήσεις, στο πανεπιστημιακό φροντιστήριο EasyPtyxiakes επικεντρωνόμαστε στην εξειδίκευση και την ποικιλία. Κρίνουμε πως τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως απαραίτητα, αφού για να είναι οι πτυχιακές  και οι διπλωματικές εργασίες ποιοτικές, θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της «διεπιστημονικής προσέγγισης», δηλαδή να ενσωματώνουν θεωρίες, τεχνικές, μεθόδους και εργαλεία από περισσότερα του ενός επιστημονικού πεδίου. Παρέχουμε λοιπόν συμβουλές, καθοδήγηση και πλήρη υποστήριξη κατά την εκπόνηση εργασιών που εντάσσονται στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία στα οποία κατηγοριοποιούνται οι σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ανθρωπιστικές,Νομικές & Κοινωνικές επιστήμες Φιλολογία, Φιλοσοφία, Θεολογία, Ιστορία & Αρχαιολογία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Βιβλιοθηκονομία κλπ
Θετικές Επιστήμες Μαθηματικά, Στατιστική, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Γεωπονική, Παιδαγωγικά, Μουσική κλπ
Επιστήμες Υγείας Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Φυσικοθεραπεία, Νοσηλευτική κλπ
Τεχνολογικές Επιστήμες Ηλεκτρολογία, Αυτοματισμός, Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα, Ρομποτική, Μηχανολογία κλπ
Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομικές Επιστήμες, Management, Marketing, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Τουρισμός, Διεθνείς Σχέσεις κλπ

Για να ενημερωθείτε αν είμαστε σε θέση να καλύψουμε αποτελεσματικά τη δική σας πτυχιακή εργασία, διπλωματική διατριβή ή στατιστική ανάλυση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ