Φοιτητικές εργασίες

Η Ειδική Εκπαίδευση (Special Education) αναφέρεται σε ένα πολυδιάστατο σύστημα τεχνικών, πρακτικών και θεωρητικών προσεγγίσεων, στόχος των οποίων είναι η εκπαίδευση και η στήριξη όλων των παιδιών/ εφήβων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μετά τη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα το 1994, σύμφωνα με την οποία «τα σχολεία πρέπει να φιλοξενούν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τη φυσική, πνευματική, κοινωνική, συναισθηματική, γλωσσική ή άλλες συνθήκες», ο κλάδος της Ειδικής Εκπαίδευσης αρχίζει να διαφοροποιείται σε βάθος, περνώντας από την φιλοσοφία της απλής ένταξης – ενσωμάτωσης, στην φιλοσοφία της ολιστικής συμπερίληψης παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Πρόκειται για την λεγόμενη Συμπεριληπτική ή «Ολική» εκπαίδευση (Inclusive Education).

Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes παρέχει πλήρη υποστήριξη στους φοιτητές Ειδικής αγωγής (Προπτυχιακού/ Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού επιπέδου) κατά την εκπόνηση εργασιών, ατομικών/ ομαδικών δραστηριοτήτων, ασκήσεων αξιολόγησης κλπ.

Ενδεικτικά καλύπτονται τα παρακάτω προγράμματα Ειδικής Αγωγής

Προπτυχιακά προγράμματα Ειδικής Αγωγής

 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΒΟΛΟΣ) (Ιστοσελίδα)
 2. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (κατεύθυνση Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες) (Ιστοσελίδα)

Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής

 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ΠΜΣ Ειδική Αγωγή (Ιστοσελίδα )
 2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή (Ιστοσελίδα)
 3. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Κοινό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών MEd Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως) (Ιστοσελίδα)
 4. Frederick University, ΜEd Ειδική Εκπαίδευση (εξ αποστάσεως) (Ιστοσελίδα)
 5. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΜΕd Επιστήμες της Αγωγής – Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση (Ιστοσελίδα)
 6. Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΜΣ Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Ιστοσελίδα)
 7. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΠΜΣ Προσχολική Εκπαίδευση (Ιστοσελίδα)
 8. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής (Ιστοσελίδα)
 9. Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠΜΣ Ειδική Αγωγή (Ιστοσελίδα)
 10. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Ιστοσελίδα)
 11. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία (Ιστοσελίδα) 
 12. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Οπτική Αναπηρία, Νοητική Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες και Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Ιστοσελίδα)
 13. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΠΜΣ Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication Disorders and Sciences) (Ιστοσελίδα)
 14. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΠΜΣ Διά Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education) (Ιστοσελίδα)
 15. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΠΜΣ Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία (Ιστοσελίδα) 

Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω που αποτελούν και τα κύρια τεκμήρια της σοβαρότητας και του επιστημονικού χαρακτήρα μιας εργασίας:

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυθεντικότητα πρωτοτυπία και όχι απλή περίληψη/ παράφραση
Ακρίβεια χρήση συγκεκριμένων όρων
Ευκρίνεια ανάπτυξη συντακτικά σωστής δομής
Σαφήνεια σαφής καθορισμός σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων/ υποθέσεων
Λογική/Τεκμηρίωση εικόνες, παραδείγματα, παραπομπές στη βιβλιογραφία
Μορφή αρτιότητα, τάξη, συνέπεια στην τήρηση των κανόνων
Μεθοδολογία επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή ερευνητικής μεθοδολογίας

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και κατανοώντας ότι ο κάθε σπουδαστής έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρονικά περιθώρια, προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ