Θεματικές ενότητες

Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes παρέχει πλήρη υποστήριξη των φοιτητών Ειδικής αγωγής (Προπτυχιακού/ Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού επιπέδου) κατά την εκπόνηση εργασιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Ενδεικτικά, καλύπτουμε φοιτητικές εργασίες στις παρακάτω θεματικές ενότητες

 • Θεωρία και Φιλοσοφία της Ειδικής Εκπαίδευσης
 • Ιστορική αναδρομή Ειδικής Εκπαίδευσης
 • Ένταξη – Ενσωμάτωση & Συμπεριληπτική ή «Ολική» Εκπαίδευση
 • Νοητική Υστέρηση
  • Ελλείματα στη νόηση
  • Ελλείματα στην προσαρμοστική συμπεριφορά
  • Σύνδρομα (Down, Εύθραυστου Χ Χρωμοσώματος, Turner)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΠ) – Φάσμα Αυτισμού
  • Δομημένη Διδασκαλία (TEACCH)
  • Σύστημα PECS
  • Μέθοδος Miller
  • Κοινωνικές ιστορίες
  • Μουσικοθεραπεία
  • Πρόγραμμα επιστημών υγείας του Denver (Early Start Denver Model)
 • Αισθητηριακές Αναπηρίες
  • Ακουστική ανεπάρκεια (προγλωσσική & μεταγλωσσική)
  • Οπτική ανεπάρκεια (συγγενής & επίκτητη)
  • Νοηματική γλώσσα
  • Κώδικα Braille
 • Κινητικά προβλήματα
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας (αφασία, τραυλισμός κλπ.)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία
  • Οπτική, ακουστική, μικτή
  • Σχολεία φιλικά διακείμενα στη δυσλεξία (Dyslexia friendly schools)
  • Δομημένη Πολυαισθητηριακή Μέθοδος Διδασκαλία
  • Διαφοροποιημένη διδασκαλία
 • Ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη πρώιμη διάγνωση/ αναγνώριση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εντός της τάξης
 • Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Εκπαιδευτική έρευνα

Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω που αποτελούν και τα κύρια τεκμήρια της σοβαρότητας και του επιστημονικού χαρακτήρα μιας εργασίας:

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυθεντικότητα πρωτοτυπία και όχι απλή περίληψη/ παράφραση
Ακρίβεια χρήση συγκεκριμένων όρων
Ευκρίνεια ανάπτυξη συντακτικά σωστής δομής
Σαφήνεια σαφής καθορισμός σκοπού και ερευνητικών ερωτημάτων/ υποθέσεων
Λογική/Τεκμηρίωση εικόνες, παραδείγματα, παραπομπές στη βιβλιογραφία
Μορφή αρτιότητα, τάξη, συνέπεια στην τήρηση των κανόνων
Μεθοδολογία επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή ερευνητικής μεθοδολογίας

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και κατανοώντας ότι ο κάθε σπουδαστής έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρονικά περιθώρια, προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ