Διδακτορικές διατριβές

Η Διδακτορική Διατριβή αποτελεί συνέχιση των σπουδών μετά την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Το κέντρο υποστήριξης φοιτητών Easyptyxiakes παρέχει πλήρη υποστήριξη για:

  • Ανάπτυξη Ερευνητικής Πρότασης για διδακτορικές διατριβές.
  • Συγκέντρωση, Επεξεργασία και Οργάνωση βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας για διδακτορικές διατριβές.
  • Συγκέντρωση, Επεξεργασία και Οργάνωση πρωτογενών στοιχείων (ποσοτικά ή/ και ποιοτικά δεδομένα) για διδακτορικές διατριβές.
  • Στατιστική ανάλυση (ποιοτική στατιστική ανάλυση με NVivo ή/και ποσοτική στατιστική ανάλυση με SPSS κλπ.).
  • Συγγραφή και Υποστήριξη κατά την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Αναγνωρίζοντας ότι η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική εγκυρότητα του έργου με στόχο να αναπτύξετε τη διδακτορική διατριβή σας σε τέτοιο επίπεδο ώστε να δημιουργεί πρόσθετη συμβολή στο γνωστικό πεδίο της έρευνας και όχι απλά μετατροπή των υπαρχόντων δημοσιεύσεων.

  • Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες και κατανοώντας ότι ο κάθε σπουδαστής έχει διαφορετικές απαιτήσεις και χρονικά περιθώρια, στο φοιτητικό φροντιστήριο EasyPtyxikaes προσπαθούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες κατά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Για περισσότερες πληροφορίες και άμεση ενημέρωση για το συνολικό κόστος της διαδικασίας που ακολουθείται για υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ